Vijeće općine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :

MATKO DAVIDOVIĆ – KOALICIJA  – SDP-HNS-HSS

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :

VELIBOR AZENIĆ - KOALICIJA  – MOST-DOMOVINSKI POKRET

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :

1.   ZLATKO VUKOVIĆ– KOALICIJA  – HDZ-DHSS

2.   MARIN LISEC –– KOALICIJA  - HDZ-DHSS

3.   SLAVEN MRGANIĆ– KOALICIJA  – HDZ-DHSS

4.   DALIBOR KALAZIĆ– KOALICIJA  – HDZ-DHSS   

5.   MATKO DAVIDOVIĆ – KOALICIJA  – SDP-HNS-HSS

6.   TVRTKO CVETANIĆ – KOALICIJA  – SDP-HNS-HSS

7.  NATAŠA STOJAKOVIĆ – KOALICIJA  – SDP-HNS-HSS

8.  VELIBOR AZENIĆ - KOALICIJA  – MOST-DOMOVINSKI POKRE

9.  BORIS ŽIVKOVIĆ – KOALICIJA  –  MOST-DOMOVINSKI POKRET

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top