Upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ČINE :

PROČELNCA :

BILJANA JAKIĆ MIHAJLOVIĆ, mag.iur.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GOSPODARSTVO I OPĆU UPRAVU :

ANAMARIJA BRKANIĆ, dipl.oec.

STR. SURADNICA ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA :

JASNA ŽIVKOVIĆ, ing.građ.

REFERENTICA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO :

VERA KATANČIĆ

REFERENTICA ZA ADMINISTRATIVNE I PERSONALNE POSLOVE :

BRANKA VEŠLIGAJ

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI MAGADENOVAC :

BILJANA JAKIĆ MIHAJLOVIĆ, mag.iur.
opcina.magadenovac@os.t-com.hr
tel. 031/647-165, fax. 031/647-123

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 9:00 do 14:00 sati

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top