Sukladno članku 9. Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19.) Općina Magadenovac objavljuje

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Općina Magadenovac nastoji svoju internetsku stranicu www.magadenovac.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19.).

 

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: https://www.magadenovac.hr/

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

 

Internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

 

Nakon provedene procjene Općina Magadenovac je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2012. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti.

 

To su slijedeći dijelovi:

 

- dio tekstova je prikazan u obliku slike,

 

- video zapisi nemaju zvučni i/ili tekstualni opis,

 

- u Office dokumentima koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnat u lijevo i

 

- pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

 

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

 

Osoba zadužena za uočene neusklađenosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Općinu Magadenovac Biljana Jakić Mihajlović, mag.iur.

 

 

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu:

 

Školska 1, 31542 Magadenovac

ili

putem elektronske pošte: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13. i 85/15.)

 

Kontakt:

Povjerenik za informiranje,

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Email: ppi@pristupinfo.hr

 

NAPOMENA

U nastojanju da web stranicu uskladimo s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, Općina Magadenovac u postupku je izrade nove web stranice.

 

U Magadenovcu, 10. rujna 2020. godine

 

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top