Javna priznanja

A) Predlagatelji mogu biti:
Mještani Općine Magadenovac, domaće pravne osobe, vijećnici Općinskog vijeća Općine Magadenovac i Općinski načelnik Općine Magadenovac na dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Magadenovac u 2022. godini..
Podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja ne može predložiti sam sebe za dodjelu javnog priznanja.


B) Javna priznanja mogu se dodjeljivati:

- mještanima Općine Magadenovac i drugim osobama, njihovim udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Općine Magadenovac.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih država, drugim jedinicama lokalne samouprave, te njihovim tijelima.


C) Javna priznanja Općine Magadenovac su:
1. Počasni građanin Općine Magadenovac
Počasnim građaninom Općine Magadenovac može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji nema prebivalište na području Općine Magadenovac, a koji je svojim radom, znanstvenim, kulturnim, humanitarnim ili drugim naročitim zaslugama pridonio ugledu ili napretku Općine Magadenovac.

2. Nagrada za životno djelo Općine Magadenovac
Nagrada za životno djelo Općine Magadenovac je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi, neovisno o njenom prebivalištu.
Nagrada za životno djelo Općine Magadenovac dodjeljuje se kao priznanje za djelo koje je osoba ostvarila u tijeku svog radnog i životnog vijeka, a koja je svojima radom i javnim djelovanjem u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti osobito doprinijeli razvitku i ugledu Općine Magadenovac.

3. Nagrada Općine Magadenovac
Nagrada Općine Magadenovac dodjeljuje se mještanima Općine Magadenovac i drugim osobama koje rade na području Općine Magadenovac, skupinama građana, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim osobama za iznimne doprinose razvitku i ugledu Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

4. Zahvalnica Općine Magadenovac.
Zahvalnica Općine Magadenovac je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Općine Magadenovac, za uspješnu suradnju, za pomoć Općini Magadenovac i druge osobite zasluge.

 

D) Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:
a) za pojedince:
- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovog područja.
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) za pravne osobe:
- da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine i Republike Hrvatske.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Magadenovac na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Magadenovac.

Javna priznanja Općine Magadenovac uručuju se dobitnicima u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava povodom Dana Općine Magadenovac ili iznimno, nekim drugim svečanim povodom.

 

Javna priznanja dodijeljena u 2024. godini

Javna priznanja dodijeljena u 2023. godini

Javna priznanja dodijeljena u 2022. godini

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top