Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2023. g.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2023. g.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2022. g.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2022. g.

Izvješće o iznosu raspoređ. i isplać. sred. iz proračuna OM za redovito godišnje financ. pol. str. i nezav. vijećnika zastupljenih u opć.vijeću OM - 2021. g.

Izvješće o iznosu raspoređ. i isplać. sred. iz proračuzna OM za redovito godišnje financ. pol. str. i nezav. vijećnika zastupljenih u opć.vijeću OM - 2021. g.

Izvješća- sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika 2020. god.

Izvješća- sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika 2020. god

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2019. godini

IZVJEŠĆE o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Magadenovac za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac u 2019. godini

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top