Udruge

Kulturno športska udruga „Sveti Rok”, Lacići

Na osnivačkoj skupštini 6. ožujka 2016. godine osnovana je Kulturno sportska udruga Sveti Rok Lacići, skraćenog naziva KŠU Sveti Rok Lacići sa sjedištem u Lacićima, Andrije Kačića 73, te   je donesen Statut udruge.
Za predsjednika udruge izabran je Marijan Krha koji zastupa Udrugu i danas. Udruga je registrirana 5. travnja 2016. a sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, sporta i zaštite zdravlja.

Opširnije...

Matica umirovljenika "Udruga Magadenovac"

Matica umirovljenika Udruga Magadenovac osnovana je 08.03.2003.g., a 2004.g. primljeni su u članstvo Matice umirovljenika Hrvatske Zagreb. Matica umirovljenika Udruga Magadenovac humanitarna je socijalna i dragovoljna, samostalna, nestranačka i neporofitna udruga koja se u okviru Ustava i statuta Matice zalaže za očuvanje stečenih prava ostvarivanjem boljeg društvenog položaja svih umirovljenika, poboljšanje standarda, solidarnosti i uzajamnog pomaganja umirovljenika.

Opširnije...

Kreativna udruga "Zlatne ruke", Magadenovac

Kreativna udruga „Zlatne ruke“ Magadenovac je osnovana 26. siječnja 2010. godine, a sjedište Udruge se nalazi u Magadenovcu, Glavna 3, (iznad pošte).

Kreativna udruga je nastala idejom da se okupe žene, mladi, djeca i sve zainteresirane osobe sa područja općine Magadenovac koje se žele kreativno izraziti te usvojiti ili prenijeti teoretska i praktična znanja putem radionica(vezenje, zlatovez, izrada prigodnih predmeta, nakita itd) , te edukativnim sadržajima kojima bismo mogli poboljšati kvalitetu života na selu.

Opširnije...

Udruga mladih "B & M"

UDRUGA MLADIH „B & M“ BENIČANCI - MALINOVAC

Udruga mladeži „ B & M „ BENIČANCI – MALINOVAC, sa sjedištem u Beničancima, I. L. Ribara 41, osnovana je 03. svibnja 2005. god.
Osnovna djelatnost udruge je okupljanje mladeži radi ostvarivanja aktivnosti udruge, kao što su organizacija zabavnih programa, kulturnih manifestacija, spotrskih aktivnosti, aktivnosti na uređenju čovjekova okoliša, pomoć u javnim radovima…
U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka udruga surađuje sa svima koji su zainteresirani za promicanje mladeži u radu.

Udruga žena, Lacići

Udruga žena Lacići osnovana je 26.04.1998.g. Cilj osnivanja Udruge je unapređenje društvenog položaja žena, bez obzira na nacionalno, političko ili vjersko opredjeljenje. Imovinu udruge čine prihodi od članarine, dotacije dobivene od Općine Magadenovac i drugih institucija koje podupiru rad udruge. Nastoje sačuvati od zaborava izradu ručnih radova, kao što su šlinganje, heklanje, štikanje i drugi radovi.

Opširnije...

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Top