PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Kroz Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Magadenovac u 2023. godini, iz Proračuna Općine Magadenovac, utrošeno je 105.000,00 eura. Tim iznosom Općina je pomogla 20 mladih obitelji u rješavanju stambenog pitanja.
Najviše zahtjeva (12 zahtjeva) je predano za kupnju stambenog objekta na području Općine Magadenovac te je u tu svrhu odobreno 72.000,00 eura. Za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Magadenovac isplaćeno je 12.000,00 eura, a za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora 21.000,00 eura.

18. listopada 2023. godine je zatvoren Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Magadenovac u 2023. godini.
Budući da je cilj Programa zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog mlađeg stanovništva Općina Magadenovac i u sljedećim godinama planira nastavak Programa. Tako da zainteresirani za ostvarenje financijske pomoći iz Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Magadenovac mogu tijekom sljedeće godine očekivati ponovno otvaranje javnog poziva za 2024. godinu.

Također, podsjećamo korisnike mjera iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac, koji su financijsku pomoć ostvarili tijekom 2018., 2019., 2020., 2021. 2022. i 2023. godine, da sukladno odredbama potpisanog ugovora o dodjeli financijske pomoći u rješavanju stambenog pitanja, dostave u Općinu Magadenovac uvjerenje o prebivalište ili elektronički zapis o prebivalištu, kojim će dokazati da prebivaju u stambenom objektu za koji su ostvarili financijsku pomoć iz Programa.

Za više informacija obratite se na telefon: 031/647-165.

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top