Zajedno u zajednici općine Magadenovac - briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi


zajedno u zajednici„Zajedno u zajednici općine Magadenovac - briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi” naziv je projekta koji Općina Magadenovac provodi u partnerstvu sa Kulturno športskom udrugom „Sveti Rok” Lacići, a koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života i socijalne usluge osobama starijim od 65 godina kroz organizaciju dnevnih aktivnosti i radionica i kroz uslugu prijevoza ciljane skupine kod liječnika, u bolnicu, u poštu ili druge institucije do kojih su do sada vrlo otežano dolazili.


U sklopu projekta zaposleno je 5 djelatnika (2 voditelja specijaliziranih radionica i 2 asistenta, te koordinator i financijski administrator) na određeno vrijeme, za vrijeme trajnja projekta.

Voditelji će organizirati rekreativne, kulturne, edukativne i društvene aktivnosti u prostorijama prilagođenih upravo ciljanoj skupini, a asistenti će pomoći u obavljanju nužnih aktivnosti i u prijevozu ciljane skupine, dok je koordinator i financijski administrator zadužen  za koordinaciju projektnih aktivnosti i administrativno vođenje projekta, te financijsko izvještavanje.

Za potrebe provedbe projekta u postupku je nabava vozila za prijevoz više putnika. Vozilo će se koristiti u svrhu prijevoza ciljane skupine na liječničke preglede, na radionice i u dr. institucije.

Za što kvalitetnije održavanje radionica adaptirat će se i opremiti prostor za što ugodniji boravak ciljane skupine.

Kako bi ukazali na potrebe i probleme ciljane skupine, a i u svrhu promocije projekta izradit će se promotivni materijali, info tabla na Braillovom pismu. O projektnim aktivnostima javnost će biti informirana na društvenim mrežama.
    
Projektom je predviđeno minimalno 60 korisnika starijih od 65 godina (uključujući i navršenih 65 godina), ali već na samom početku projekta broj korisnika je znatno veći.POZIV NA UVODNU RADIONICU

KŠU „Sv.Rok” LACIĆI u sklopu projekta „Zajedno u zajednici općine Magadenovac – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi”

 

POZIV NA RADIONICU SPORTSKIH AKTIVNOSTI

Poziv na radionicu sportskih aktivnosti za korisnike projekta starije od 65 godina.

 

NABAVLJENO VOZILO

"Zajedno u zajednici općine Magadenovac" naziv je projekta koji osobama starije životne dobi (65+) čini život lakšim. U sklopu projekta nabavljeno je vozilo za prijevoz korisnika do liječnika, odlazak po lijekove, u banku, poštu, na kulturne i sportske radionice.
Projekt se financira sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

 

POZIV NA RADIONICU - "USUSRET USKRSU"

Poziv na radionicu - "Ususret Uskrsu"

 

Općina Magadenovac

Školska 1

31542 Magadenovac

Hrvatska

email: opcina.magadenovac@os.t-com.hr

Tel: +385 31 647 165

Tel: +385 31 647 170

Fax: +385 31 647 123

web: www.magadenovac.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB: 47221079851

MB: 2680505

IBAN: HR8623400091857800008

Korisno

Gdje se nalazimo

Top